รหัสทัวร์ ZSGN09

เวียดนามใต้: ดาลัด มุยเน่

3วัน 2คืน

Vietjet Air

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง – จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง

VZ940     11.10 – 12.55 น. 

REACE RESORT / THAI HOA RESORT 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

เมืองมุยเน – ทะเลทรายขาว – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์ – นั่งกระเช้าชมเมือง – วัดตั๊กลัม – สวนดอกไฮเดรนเยีย – ซันนี่ ฟาร์ม – บันไดลอยฟ้า – ตลาดไนท์มาร์เก็ต

LADALAT HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – ฟาร์มชะมด – สนามบินเลียงเคือง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

VZ941      13.35 – 15.20 น. 

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่/เด็ก ห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม
09 – 11 พฤศจิกายน 2562 9,999 2,500
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 9,999 2,500
08 – 10 ธันวาคม 2562 9,999 2,500
09 – 11 ธันวาคม 2562 8,999 2,500
20 – 22 ธันวาคม 2562 9,999 2,500
21 – 23 ธันวาคม 2562 9,999 2,500
29 – 31 ธันวาคม 2562 12,999 3,500
03 – 05 มกราคม 2563 8,999 2,500
11 – 13 มกราคม 2563 9,999 2,500
31 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 9,999 2,500
01 – 03 กุมภาพันธ์ 2563 9,999 2,500
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 10,999 2,500
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 8,999 2,500
21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 9,999 2,500
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 9,999 2,500
13 – 15 มีนาคม 2563 9,999 2,500
14 – 16 มีนาคม 2563 9,999 2,500

สั่งจองทัวร์


[ZTPE11] ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว [เลสโก ตัวพ่อสุดฮิต] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : ไทจง ไทเป หนานโถว

[ZTPE57] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก พาฟินตัวพ่อ] 5วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

[ZTPE21] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ] 5วัน 4คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป

[ZTPE20] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

Comments are closed.