รหัสทัวร์ ZNGO09

ญี่ปุ่น: นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า

6วัน 3คืน

Air Asia X

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2

XJ638     02.15  – 09.40 น. 

นาโกย่า – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอคาเงะโยโกะโจ – มิตซุยเอ้าท์เล็ท – เมืองกิฟุ

โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 3

ลานกิจกรรมหิมะ – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – สะพานนาคะบาชิ – ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน

โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 4

เกียวโต – วัดไดโกจิ – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาญี่ปุ่น – ปราสาททอง – โอซาก้า

โรงแรม SARASA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 5

ปราสาทโอซาก้า – ตลาดปลาคุโรมง –  ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ – ดิวตี้ฟรี – ชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ

XJ611      23.55 น. – 03.55 น.

วันที่ 6

สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว
05 – 10 ธันวาคม 2562 27,999 8,000 19,999
06 – 11 ธันวาคม 2562 27,999 8,000 19,999
07 – 12 ธันวาคม 2562 26,999 8,000 18,999
10 – 15 ธันวาคม 2562 26,999 8,000 18,999
11 – 16 ธันวาคม 2562 27,999 8,000 19,999
12 – 17 ธันวาคม 2562 27,999 8,000 19,999
13 – 18 ธันวาคม 2562 25,999 8,000 17,999
14 – 19 ธันวาคม 2562 26,999 8,000 18,999
17 – 22 ธันวาคม 2562 26,999 8,000 18,999
18 – 23 ธันวาคม 2562 27,999 8,000 19,999
19 – 24 ธันวาคม 2562 27,999 8,000 19,999
20 – 25 ธันวาคม 2562 27,999 8,000 19,999
21 – 26 ธันวาคม 2562 27,999 8,000 19,999

สั่งจองทัวร์


[ZICN29] ทัวร์เกาหลี ชุนชอน โซล [เลสโก ฮิตขั้นเทพ] 5วัน 3คืน

เกาหลี: ชุนชอน-โซล

[ZICN28] ทัวร์เกาหลี อาซาน โซล [เลสโก ฮิตงามออร่า] 5วัน 3คืน

เกาหลี: อาซาน-โซล

[ZICN27] ทัวร์เกาหลี ซอรัค โซล [เลสโก ฮิตซอรัค] 6วัน 3คืน

เกาหลี: ซอรัค-โซล

Comments are closed.