รหัสทัวร์ ZDAD22

เวียดนามกลาง: ดานัง ฮอยอัน เว้

4วัน 3คืน

Bangkok Airways

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองนัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร

PG 997      16.20 – 18.05 น.

ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/GRAND JEEP HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า*

วันที่ 2

ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ –บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบาน่าฮิลส์ เป็นรีสอร์ทหรูตั้งอยู่บนเขาบาน่า ฮิลส์

วันที่ 3

บาน่า ฮิลส์ – สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองเว้ – ผ่านเส้นทางหายเวิน – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม

GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4

เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

PG 998    18.55 – 20.50 น.

 กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง (เด็กอายุต่ำกว่า12ปี) 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง (เด็กอายุต่ำกว่า12ปี) พักเดี่ยวเพิ่ม
03 – 06 ตุลาคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500
04 – 07 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500
05 – 08 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500
10 – 13 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500
11 – 14 ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 4,500
12 – 15 ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 4,500
17 – 20 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500
18 – 21 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500
19 – 22 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500
20 – 23 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500
24 – 27 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500
25 – 28 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500
26 – 29 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500
31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 14,999 14,999 14,999 4,500

สั่งจองทัวร์


[ZTPE11] ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว [เลสโก ตัวพ่อสุดฮิต] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : ไทจง ไทเป หนานโถว

[ZTPE57] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก พาฟินตัวพ่อ] 5วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

[ZTPE21] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ] 5วัน 4คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป

[ZTPE20] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

Comments are closed.