รหัสทัวร์ ZDAD09

เวียดนามกลาง: ดานัง ฮอยอัน เว้

4วัน 3คืน

 Vietjet Air

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ชมแม่น้ำฮัน

VZ962   15.50 – 17.30 น.

ADINA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

เมืองดานัง – เมืองเว้ – นั่งสามล้อซิโคล่ – พระราชวังเว้ – วัดเทียนมู่ – ล่องเรือแม่น้ำหอม – ถนนคนเดินฮอยอัน

PHO HOI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

เมืองโบราณฮอยอัน – ศาลเจ้าโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลส์

MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดับ 4 ดาว

วันที่ 4

บานาฮิลส์ – สะพานมือโกลด์เด้นบริดจ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – โรงเก็บไวน์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

VZ963     18.15 – 19.55 น.

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่/เด็ก ห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม
27 – 30 ตุลาคม 2562 11,999 4,500
28 – 31 ตุลาคม 2562 11,999 4,500
29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562 10,999 4,500
30 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 11,999 4,500
03 – 06 พฤศจิกายน 2562 11,999 4,500
06 – 09 พฤศจิกายน 2562 11,999 4,500
10 – 13 พฤศจิกายน 2562 11,999 4,500
13 – 16 พฤศจิกายน 2562 11,999 4,500
17 – 20 พฤศจิกายน 2562 11,999 4,500
20 – 23 พฤศจิกายน 2562 11,999 4,500
24 – 27 พฤศจิกายน 2562 11,999 4,500
27 – 30 พฤศจิกายน 2562 11,999 4,500
01 – 04 ธันวาคม 2562 11,999 4,500
03 – 06 ธันวาคม 2562 11,999 4,500
04 – 07 ธันวาคม 2562 12,999 4,500
08 – 11 ธันวาคม 2562 12,999 4,500
10 – 13 ธันวาคม 2562 11,999 4,500
11 – 14 ธันวาคม 2562 11,999 4,500
17 – 20 ธันวาคม 2562 11,999 4,500
18 – 21 ธันวาคม 2562 11,999 4,500
22 – 25 ธันวาคม 2562 11,999 4,500
24 – 27 ธันวาคม 2562 11,999 4,500
25 – 28 ธันวาคม 2562 12,999 4,500

สั่งจองทัวร์


[ZTPE11] ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว [เลสโก ตัวพ่อสุดฮิต] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : ไทจง ไทเป หนานโถว

[ZTPE57] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก พาฟินตัวพ่อ] 5วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

[ZTPE21] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ] 5วัน 4คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป

[ZTPE20] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

Comments are closed.