รหัสทัวร์ ZCSX12

จีน : จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน

5วัน 3คืน

  China Southern Airlines

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินจางเจียเจี้ย – เมืองเฟิ่งหวง – สะพานสายรุ้ง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – เมืองโบราญเฟิ่งหวง

CZ606       06.25 – 10.35 น.

Jishousunshine Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์

Ramada Zhangjiajie Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

ร้านหยก – เขตอู่หลิงหยวน – เขาเทียนจื่อซาน (ราคาทัวร์นี้รวมลิฟท์แก้วขึ้น+ลิฟท์แก้วไป่หลงลง)  – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – ร้านใบชา

Wulingxingtiandi Huatian Choice Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

ร้านบัวหิมะ – สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – สนามบินจางเจียเจี้ย

CZ605        21.50 – 00.15 น.

วันที่ 5

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ มีเตียงและไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม
06 – 10 ธันวาคม 2562 14,999 17,999 3,999
09 – 13 ธันวาคม 2562 13,999 16,999 3,999
10 – 14 ธันวาคม 2562 13,999 16,999 3,999
12 – 16 ธันวาคม 2562 13,999 16,999 3,999
18 – 22 ธันวาคม 2562 13,999 16,999 3,999
25 – 29 ธันวาคม 2562 13,999 16,999 3,999
09 – 13 มกราคม 2563 12,999 15,999 3,999
15 – 19 มกราคม 2563 13,999 16,999 3,999
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 13,999 16,999 3,999
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 13,999 16,999 3,999
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 13,999 16,999 3,999

สั่งจองทัวร์


[ZTPE11] ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว [เลสโก ตัวพ่อสุดฮิต] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : ไทจง ไทเป หนานโถว

[ZTPE57] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก พาฟินตัวพ่อ] 5วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

[ZTPE21] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ] 5วัน 4คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป

[ZTPE20] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

Comments are closed.